Voorwaarden

 • Het aanbod van Perfect Padel bestaat uit 10-weekse cursussen en losse trainingen voor zowel privé, duo’s of een groep (3/4 deelnemers).
 • Aanmeldingen voor de 10-weekse cursus worden in behandeling genomen indien er een volledig ingevuld inschrijfformulier bij ons is binnengekomen.
 • Aanmelden voor een losse training kan per e-mail (info@perfect-padel.nl).
 • Aanmeldingen voor de 10-weekse cursus hebben altijd voorrang op een losse training.
 • Je kunt je individueel opgeven voor groepstraining, maar onze voorkeur gaat uit naar een opgave als groep. Groepen kunnen we makkelijker indelen.
 • Inschrijvingen geven geen garantie op plaatsing.
 • Door inschrijving verbind je je aan de gehele cursus.
 • Na bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het factuurbedrag te worden voldaan.
 • Het volledige factuurbedrag dient, tenzij anders vermeld op de bevestiging, voor aanvang van de eerste training te zijn overgemaakt op het desbetreffende rekeningnummer of contant tijdens de eerste training overhandigd te worden.
 • Indien het factuurbedrag niet of niet tijdig door Perfect Padel is ontvangen, wordt de inning daarvan uit handen gegeven, waarbij de gebruikelijke invorderingskosten voor rekening komen van de deelnemer.
 • Bij verzoeken betreffende een bepaalde trainer, trainingsdag en trainingstijd wordt er door Perfect Padel naar gestreefd dit te realiseren. Een garantie kunnen wij echter niet geven.
 • Niet verschijnen op de training is voor rekening van de deelnemer.
 • Gemiste trainingen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven geen recht tot inhalen. Wel is er de mogelijkheid om in overleg een vervanger te sturen.
 • Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. Perfect Padel en de daaraan verbonden trainers stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de trainingen zijn ontstaan of daaruit voortvloeiende schade.
 • Voor vragen of eventuele klachten tijdens de training kun je terecht bij de trainers van Perfect Padel.